Skip to content

LVT/0022/09/17: 9 Cwrt Pencraig, Newport

LVT/0022/09/17: 9 Cwrt Pencraig, Newport

Rhif Cyfeirnod: LVT/0022/09/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 168

Eiddo: 9 Cwrt Pencraig, Casnewydd