Skip to content

LVT/0001/04/17: Ellmore, Barry Road, Barry

LVT/0001/04/17: Ellmore, Barry Road, Barry

Rhif Cyfeirnod: LVT/0001/04/17

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: Ellmore, Barry Road, Y Barri