Skip to content

LVT/0072/03/17: Adeiladau yn Century Wharf, Caerdydd

LVT/0072/03/17: Adeiladau yn Century Wharf, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0072/03/17

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 20ZA

Eiddo: Adeiladau yn Century Wharf, Caerdydd