Skip to content

LVT/0070/03/17: 62-67 Grangemoor Court, Caerdydd

LVT/0070/03/17: 62-67 Grangemoor Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0070/03/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 88(4)

Eiddo: 62-67 Grangemoor Court, Caerdydd