Skip to content

LVT/0064/03/17: 25-33b Grangemoor Court, Caerdydd

LVT/0064/03/17: 25-33b Grangemoor Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod:LVT/0064/03/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 88(4)

Eiddo: 25-33b Grangemoor Court, Caerdydd