Skip to content

LVT/0062/03/17: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd

LVT/0062/03/17: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod:LVT/0063/03/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 88(4)

Eiddo: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd