Skip to content

LVT/0005/04/17: 18A Queens Road, Penarth

LVT/0005/04/17: 18A Queens Road, Penarth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0005/04/17

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 60 - Costau

Eiddo: 18A Queens Road, Penarth