Skip to content

LVT/0059/02/17 and LVT/0060/02/17: 122 The Woodlands and 2 The Courtlands, Hayes Point, Y Barri

LVT/0059/02/17 and LVT/0060/02/17: 122 The Woodlands and 2 The Courtlands, Hayes Point, Y Barri

Rhif Cyfeirnod: LVT/0059/02/17 a LVT/0060/02/17

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adrannau 27A a 20C

Eiddo: 122 The Woodlands and 2 The Courtlands, Hayes Point, Y Barri