Skip to content

LVT/0056/02/17: 1 - 46 Viceroy Court, Caerdydd

LVT/0056/02/17: 1 - 46 Viceroy Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0056/02/17

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: 1 - 46 Viceroy Court, Caerdydd