Skip to content

LVT/0062/03/17: 1-10 Grangemoor Court, Caerdydd

LVT/0062/03/17: 1-10 Grangemoor Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0033/08/16

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 88(4)

Eiddo: 1-10 Grangemoor Court, Caerdydd