Skip to content

LVT/0012/06/16: Eiddo ym Mro Morgannwg - Adrannau 20ZA

LVT/0012/06/16: Eiddo ym Mro Morgannwg - Adrannau 20ZA

Rhif Cyfeirnod: LVT/0012/06/16

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adrannau 20ZA

Eiddo: Eiddo ym Mro Morgannwg