Skip to content

LVT/0035/11/15: 2, 6, 17, 18, 23, 37 and 38 Bryngolau, Abertawe

LVT/0035/11/15: 2, 6, 17, 18, 23, 37 and 38 Bryngolau, Abertawe

Rhif Cyfeirnod: LVT/0035/11/15

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 2, 6, 17, 18, 23, 37 a 38 Bryngolau, Abertawe