Skip to content

LVT/0025/07/16: 78-86 Grangemoor Court, Caerdydd - Pennod 1 Rhan 2

LVT/0025/07/16: 78-86 Grangemoor Court, Caerdydd - Pennod 1 Rhan 2

Rhif Cyfeirnod: LVT/0025/07/16

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Pennod 1 Rhan 2

Eiddo:  78-86 Grangemoor Court, Caerdydd