Skip to content

LVT/0052/12/16: 42 Esplanade House, Porthcawl - Adran 91(2)(d) Costau

LVT/0052/12/16: 42 Esplanade House, Porthcawl - Adran 91(2)(d) Costau

Rhif Cyfeirnod: LVT/0052/12/16

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 91(2)(d) Costau

Eiddo: 42 Esplanade House, Porthcawl