Skip to content

LVT/0017/07/16: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd - Pennod 1 Rhan 2

LVT/0017/07/16: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd - Pennod 1 Rhan 2

Rhif Cyfeirnod: LVT/0017/07/16

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Pennod 1 Rhan 2

Eiddo: 19-24 Grangemoor Court, Caerdydd