Skip to content

LVT/0059/02/16: 15 Arnold Gardens, Clwyd

LVT/0059/02/16: 15 Arnold Gardens, Clwyd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0059/02/16

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adrannau 21(1)(ba) a 29(4) - Costau

Eiddo: 15 Arnold Gardens, Clwyd