Skip to content

LVT/0059/02/16: 15 Arnold Gardens, Clwyd – Penderfyniad diwygiedig

LVT/0059/02/16: 15 Arnold Gardens, Clwyd – Penderfyniad diwygiedig

Rhif Cyfeirnod: LVT/0059/02/16

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967

Math o Achos: Adrannau 21(ba) and 29(4) - Costau

Eiddo: 15 Arnold Gardens, Clwyd - Penderfyniad diwygiedig