Skip to content

LVT/0011/06/16: 123 Laburnum Court, Caerdydd - A27A

LVT/0011/06/16: 123 Laburnum Court, Caerdydd - A27A

Rhif Cyfeirnod: LVT/0011/06/16

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: A27A

Eiddo: 123 Laburnum Court, Caerdydd