Skip to content

LVT/0027/09/14 - 1-46 Viceroy Court, Soudrey Way, Caerdydd, CF10 5FW - CLARA 2002

LVT/0027/09/14 - 1-46 Viceroy Court, Soudrey Way, Caerdydd, CF10 5FW - CLARA 2002

Rhif Cyfeirnod: LVT/0027/09/14

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 – Hawl i Reoli

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: 1-46 Viceroy Court, Soudrey Way, Caerdydd, CF10 5FW