Skip to content

LVT/0004/05/15: 1,3,5,7,9 a 11 Greenwood Road, Baglan

LVT/0004/05/15: 1,3,5,7,9 a 11 Greenwood Road, Baglan

Rhif Cyfeirnod: LVT/0004/05/15

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 20ZA

Eiddo: 1,3,5,7,9 a 11 Greenwood Road, Baglan