Skip to content

Ebrill 2015 - Mawrth 2016

Ebrill 2015 - Mawrth 2016
LVT/0023/08/15 - 47 Jenner Road, Barry

13/04/16
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0012/07/15 - 10 Kingsland Crescent, Y Barri

13/04/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0041/12/15 - 379 Swansea Road, Abertawe

13/04/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0046/01/16 ac LVT/0036/11/15 - 6 Somerset Road, Abertawe

13/04/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0026/09/15  - 10 Heol Rhydygarreg, Borth

13/04/16
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0034/11/15 - 8 Whitegates Court, Neath

13/04/16
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0017/08/15: 227 Ocean Reach, Caerdydd

16/02/16
LVT/0017/08/15: 227 Ocean Reach, Caerdydd
 

LVT/0024/08/15: 11 Albermarle Court, Caerdydd

06/01/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
 

LVT/0006/06/15: 5 Albermarle Court, Caerdydd

06/01/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
 

LVT/0019/08/15: 4 Milford House, Caerdydd

06/01/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
 

LVT/0013/07/15: 23 Mervyn Way, Pen-y-bont ar Ogwr

06/01/16
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0018/08/15: 228 Galleon Way, Caerdydd

06/01/16
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0010/07/15 - 34 Ryder Street, Caerdydd

02/12/15
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0022/08/15 - Folland Court, Abertawe

02/12/15
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0047/02/15: 3 Thomas Jones Square, Merthyr Tudful

07/10/15
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0005/06/15: 454 Altair House, Caerdydd

07/10/15
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
 

LVT/0004/05/15: 1,3,5,7,9 a 11 Greenwood Road, Baglan

19/08/15
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0026/08/14: 11 Llannerch Hall, St Asaph

19/08/15
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0001/04/15 - 4 The Crescent, Y Bari

03/06/15
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

LVT/0051/03/15 - 41-42 Hanbury Court, Bargoed

03/06/15
Deddf Landlord a Thenant 1985
 

LVT/0048/02/15 - 33 Maes Deri, Winch Wen, Abertawe - Rhyddfreinio Lesddaliad

03/06/15
Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 - Rhyddfreinio Lesddaliad
 

LVT/0027/09/14 - 1-46 Viceroy Court, Soudrey Way, Caerdydd, CF10 5FW - CLARA 2002

03/06/15
Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 – Hawl i Reoli