Skip to content

LVT/0019/08/15: 4 Milford House, Caerdydd

LVT/0019/08/15: 4 Milford House, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0019/08/15

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 48(1)

Eiddo: 4 Milford House, Caerdydd