Skip to content

LVT/0024/08/15: 11 Albermarle Court, Caerdydd

LVT/0024/08/15: 11 Albermarle Court, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0024/08/15

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

Math o Achos: Adran 60

Eiddo: 11 Albermarle Court, Caerdydd