Skip to content

LVT/0034/10/14: 1 Heol y Blodau, Pen-y-bont ar Ogwr - CLARA 2002

LVT/0034/10/14: 1 Heol y Blodau, Pen-y-bont ar Ogwr - CLARA 2002

Rhif Cyfeirnod: LVT/0034/10/14

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 168(4)

Eiddo: 1 Heol y Blodau, Pen-y-bont ar Ogwr