Skip to content

LVT/0001/04/14: Hansen Court, Caerdydd - Hawl i Reoli

LVT/0001/04/14: Hansen Court, Caerdydd - Hawl i Reoli

Rhif Cyfeirnod: LVT/0001/04/14

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 - Hawl i Reoli

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: Hansen Court, Caerdydd