Skip to content

LVT/0042/09/13: Fflatiau 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 10, Daniel Court, Shotton - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0042/09/13: Fflatiau 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 10, Daniel Court, Shotton - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0042/09/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflatiau 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 10, Daniel Court, Shotton