Skip to content

LVT/0003/04/14: Fflat 3, 2 Abergele Road, Bae Colwyn - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0003/04/14: Fflat 3, 2 Abergele Road, Bae Colwyn - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0003/04/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflat 3, 2 Abergele Road, Bae Colwyn