Skip to content

LVT/0018/06/14: Flat 1, Sheen Court, Ystrad Mynach - Adnewyddu Lesddaliad

LVT/0018/06/14: Flat 1, Sheen Court, Ystrad Mynach - Adnewyddu Lesddaliad

Rhif Cyfeirnod: LVT/0018/06/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 - Adnewyddu Lesddaliad

Math o Achos: Adran 48(1)

Eiddo: Flat 1, Sheen Court, Ystrad Mynach