Skip to content

LVT/0017/06/14: Fflat 3, Manchester House, Aberbeeg - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0017/06/14: Fflat 3, Manchester House, Aberbeeg - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0017/06/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Fflat 3, Manchester House, Aberbeeg