Skip to content

LVT/0007/04/13: Ezel Court, Caerdydd - Hawl i Reoli

LVT/0007/04/13: Ezel Court, Caerdydd - Hawl i Reoli

Rhif Cyfeirnod: LVT/0007/04/13

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 - Hawl i Reoli

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: Ezel Court, Caerdydd