Skip to content

LVT/0032/10/14: Vaughan House, Llandudno - CLARA 2002

LVT/0032/10/14: Vaughan House, Llandudno - CLARA 2002

Rhif Cyfeirnod: LVT/0032/10/14

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 85(2)

Eiddo: Vaughan House, Llandudno