Skip to content

LVT/0053/10/13: 1-8 a 13-16 Cefn Coed Gardens, Caerdydd - Rhyddfreinio ar y Cyd

LVT/0053/10/13: 1-8 a 13-16 Cefn Coed Gardens, Caerdydd - Rhyddfreinio ar y Cyd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0053/10/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 - Rhyddfreinio ar y Cyd

Math o Achos: Adran 32 ac Atodlen 6

Eiddo: 1-8 a 13-16 Cefn Coed Gardens, Caerdydd