Skip to content

LVT/0021/06/14: 95-97 Cathedral Way, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0021/06/14: 95-97 Cathedral Way, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0021/06/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A ac Adran 20C

Eiddo: 95-97 Cathedral Way, Caerdydd