Skip to content

LVT/0071/01/14: 73 Cardiff Road, Llandaf - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0071/01/14: 73 Cardiff Road, Llandaf - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0071/01/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 73 Cardiff Road, Llandaf