Skip to content

LVT/0028/07/13: 71 Hillview, Casnewydd - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0028/07/13: 71 Hillview, Casnewydd - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0028/07/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A (a 19)

Eiddo: 71 Hillview, Casnewydd