Skip to content

LVT/0021/07/14: 63 Wroughton Place, Caerdydd - Landlord Absennol

LVT/0021/07/14: 63 Wroughton Place, Caerdydd - Landlord Absennol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0021/07/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 - Landlord Absennol

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: 63 Wroughton Place, Caerdydd