Skip to content

LVT/0052/10/13: 52 Penmaen Bod Elias, Bae Colwyn - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0052/10/13: 52 Penmaen Bod Elias, Bae Colwyn - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0052/10/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 52 Penmaen Bod Elias, Bae Colwyn