Skip to content

LVT/0080/03/14: 44 Pennard Drive, Abertawe - Landlord Absennol

LVT/0080/03/14: 44 Pennard Drive, Abertawe - Landlord Absennol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0080/03/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 - Landlord Absennol

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: 44 Pennard Drive, Abertawe