Skip to content

LVT/0081/03/14: 41 Furzeland Drive, Neath - Landlord Absennol

LVT/0081/03/14: 41 Furzeland Drive, Neath - Landlord Absennol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0081/03/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 - Landlord Absennol

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: 41 Furzeland Drive, Neath