Skip to content

LVT/0051/10/13: 37 Glan Gors, Harlech - Taliadau Gweinyddol

LVT/0051/10/13: 37 Glan Gors, Harlech - Taliadau Gweinyddol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0051/10/13

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 - Taliadau Gweinyddol

Math o Achos: Atodlen 11

Eiddo: 37 Glan Gors, Harlech