Skip to content

LVT/0030/09/14: 34 Ninian Road, Caerdydd - Costau Rhesymol

LVT/0030/09/14: 34 Ninian Road, Caerdydd - Costau Rhesymol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0030/09/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 - Costau Rhesymol

Math o Achos: Adran 91(2) (d)

Eiddo: 34 Ninian Road, Caerdydd