Skip to content

LVT/0022/07/14: 27B Wells Street, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0022/07/14: 27B Wells Street, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0022/07/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 27B Wells Street, Caerdydd