Skip to content

LVT/0048/10/13: 24 Gwaun Hyfryd, Caerffili - Adnewyddu Lesddaliad

LVT/0048/10/13: 24 Gwaun Hyfryd, Caerffili - Adnewyddu Lesddaliad

Rhif Cyfeirnod: LVT/0048/10/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 - Adnewyddu Lesddaliad

Math o Achos: Adran 48(1)

Eiddo: 24 Gwaun Hyfryd, Caerffili