Skip to content

LVT/0031/10/14: 22 Mervyn Way, Bridgend - Landlord Absennol

LVT/0031/10/14: 22 Mervyn Way, Bridgend - Landlord Absennol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0031/10/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 - Landlord Absennol

Math o Achos: Adran 27

Eiddo: 22 Mervyn Way, Bridgend