Skip to content

LVT/0062/12/13: 2 Splashpoint, Rhyl - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0062/12/13: 2 Splashpoint, Rhyl - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0062/12/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 2 Splashpoint, Rhyl