Skip to content

LVT/0001/04/14: 155 Lavender Grove, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0001/04/14: 155 Lavender Grove, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0001/04/14

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 155 Lavender Grove, Caerdydd