Skip to content

LVT/0006/04/13: 14 Kenilworth House and 12 Warwick House, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0006/04/13: 14 Kenilworth House and 12 Warwick House, Caerdydd - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0006/04/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: 14 Kenilworth House and 12 Warwick House, Caerdydd