Skip to content

LVT/0060/12/13: 12 Crofton Drive, Baglan - Landlord Absennol

LVT/0060/12/13: 12 Crofton Drive, Baglan - Landlord Absennol

Rhif Cyfeirnod: LVT/0060/12/13

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 – Landlord absennol

Math o Achos: Adran 21(1)(cza)

Eiddo: 12 Crofton Drive, Baglan