Skip to content

LVT/0020/08/13: St James a St Stephens Mansions, Caerdydd

LVT/0020/08/13: St James a St Stephens Mansions, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0020/08/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985

Math o Achos: Adran 20C

Eiddo: St James a St Stephens Mansions, Caerdydd