Skip to content

LVT/0020/08/13 Penderfyniad Apêl Peverell: St James and St Stephens Mansions, Caerdydd

LVT/0020/08/13 Penderfyniad Apêl Peverell: St James and St Stephens Mansions, Caerdydd

Rhif Cyfeirnod: LVT/0020/08/13 Penderfyniad Apêl Peverell

Deddf: Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 84(3)

Eiddo: St James and St Stephens Mansions, Caerdydd